Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Συνεπώς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε την προσέγγισή μας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Κοινοποιώντας σε εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρείται ότι έχετε παράσχει την άδειά σας, όπου αυτό απαιτείται ή ενδείκνυται, για την περαιτέρω κοινοποίησή τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Τι καλύπτει η παρούσα πολιτική προστασίας;

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας σε κάποια από τις ιστοσελίδες μας.

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του fengshui.gr, παρακαλούμε να ελέγχετε την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας και να μην θεωρείτε ότι η παρούσα πολιτική προστασίας ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες του fengshui.gr.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών και, συνεπώς, δεν πρόκειται εν γνώσει μας να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε, παράσχουμε ή επεξεργαστούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών. Κατά συνέπεια, σας ζητούμε, εάν είστε κάτω των 13 ετών, να μην μας αποστείλετε προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση).

Εάν είστε κάτω των 13 ετών και παρ’ όλα αυτά επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια ερώτηση ή να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος προϋποθέτει την κοινοποίηση προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ζητήστε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να το πράξει για λογαριασμό σας.
Σκοπός συλλογής των δεδομένων σας

Ένας από τους σκοπούς της ιστοσελίδας μας είναι να σας ενημερώσουμε για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία (μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προκειμένου να σας παράσχουμε καλύτερα τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή πληροφορίες. Συνεπώς, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να:

απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή αιτήματα που μας υποβάλλετε
επεξεργαστούμε παραγγελίες ή αιτήσεις που μας υποβάλλετε
διαχειριστούμε ή εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν σύμβαση που διαθέτετε με εμάς
διαχειριστούμε και να επιλύσουμε προβλήματα με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που σας παρέχονται
δημιουργήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών σας.

Για να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σεβόμενοι την ιδιωτικότατα σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό μόνο εν γνώσει σας και, εφόσον απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Επιπλέον, εάν οποτεδήποτε επιθυμείτε να διακόψουμε τη χρήση των στοιχείων σας για οποιονδήποτε ή για όλους τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως προβλέπεται κατωτέρω. Θα διακόψουμε τη χρήση των στοιχείων σας για τους σκοπούς αυτούς το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποστέλλονται (περιστασιακά) σε επιλεγμένους τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί εάν κάποιος από τους διακομιστές μας είναι κατά καιρούς εγκατεστημένος σε χώρα εκτός ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός ΕΟΧ.

Οι εν λόγω τρίτοι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό πέραν αυτού που έχουμε συμφωνήσει μαζί τους. Το fengshui.gr ζητεί από τους εν λόγω τρίτους να λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

Σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που αποστείλουμε τα στοιχεία σας εκτός ΕΟΧ κατά τα ανωτέρω, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζει να προστατεύεται η ιδιωτικότητά σας. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενώ βρίσκεστε εκτός ΕΟΧ, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν εκτός ΕΟΧ προκειμένου να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες αυτές.

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, δεν θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδειά σας, παρά μόνο εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτηθεί στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή για την πρόληψη απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ή/και την προάσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειάς μας, καθώς και των χρηστών/πελατών μας ή άλλων προσώπων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε σκοπό εφόσον μας υποδείξετε κατά τον χρόνο υποβολής τους ή μεταγενέστερα ότι δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Συλλογή μη προσωπικών στοιχείων

Μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες για εσάς, όπως το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή την ιστοσελίδα από την οποία συνδεθήκατε με τη δική μας. Μπορούμε επίσης να συγκεντρώνουμε στοιχεία που έχετε υποβάλει στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα, την ηλικία σας και την πόλη διαμονής σας). Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Ενδέχεται κατά καιρούς να παρέχουμε σε τρίτους τις εν λόγω μη προσωπικές ή συγκεντρωτικές πληροφορίες για χρήση αυτών σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα.

Αλληλεπίδραση

Η άποψή σας μας ενδιαφέρει και εκτιμούμε τα σχόλια από τους πελάτες και επισκέπτες μας. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε πίνακες ανακοινώσεων, μέσα ανταλλαγής ειδήσεων, σχόλια, ηλεκτρονική διεύθυνση, φόρουμ ή/και chat room. Εάν οποιαδήποτε στιγμή η παρούσα ιστοσελίδα διαθέσει chat room, πίνακα ανακοινώσεων, μέσα ανταλλαγής ειδήσεων κ.λπ., εμείς ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία που θα κοινοποιείτε μέσω των ανωτέρω.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας. Ωστόσο, ασφαλώς δεν είναι δυνατό να ελέγξουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τρίτους στα οποία τους κοινοποιείτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας Συνιστάται να είστε προσεκτικοί όσον αφορά ποια προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιείτε με αυτόν τον τρόπο.
Διατήρηση της ακρίβειας των αρχείων μας

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη τήρηση των δεδομένων σας. Εάν θέλετε να ελέγξετε, τροποποιήσετε ή διαγράψετε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία της ιδιωτικότατας σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης, ενώ εφαρμόζουμε διαρκώς νέα μέτρα με την πρόοδο της τεχνολογίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας που υποβάλλονται σε άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότατης και τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο αυτό υπόκειται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων ιστοσελίδων και διέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες περί ιδιωτικότατης που προβλέπονται σχετικά με τη χρήση τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, ιδιαίτερα όταν υποβάλλετε περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους στις ιστοσελίδες αυτές. Εάν έχετε κάποιο προβληματισμό ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας της αντίστοιχης ιστοσελίδας.
Πολιτική για τα cookies

Ο όρος «cookies» χρησιμοποιείται από εμάς σε σχέση με cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που καλύπτονται από την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

• Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία τοποθετεί το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας. Τα cookies βοηθούν το πρόγραμμα περιήγησης να πλοηγείται σε μια ιστοσελίδα, ενώ τα ίδια τα cookies δεν μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή ή στα αρχεία σας.

Όταν ένας διακομιστής χρησιμοποιεί πρόγραμμα περιήγησης για να διαβάσει cookies, αυτά βοηθούν την ιστοσελίδα να προσφέρει πιο φιλικές υπηρεσίες προς τον χρήστη. Για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας παρέχει σε κάθε ιστοσελίδα πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει ήδη στείλει.

• Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να μάθουμε περισσότερα για το πώς αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό μας και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Τα cookies απομνημονεύουν το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το επιπλέον λογισμικό προγράμματος περιήγησης που έχετε εγκαταστήσει. Απομνημονεύουν επίσης διάφορες προτιμήσεις σας, π.χ. προτιμήσεις σχετικά με τη γλώσσα και την περιοχή σας, οι οποίες διατηρούνται ως οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Τα cookies επίσης σας παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογείτε ιστοσελίδες και να συμπληρώνετε έντυπα σχολίων.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα «cookies περιόδου σύνδεσης» και διαρκούν μόνο έως ότου κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ άλλα είναι μόνιμα cookies τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα είδη cookies που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε μεταβείτε εδώ.

• Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies τρίτων;

Για κάποιες από τις λειτουργίες των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, για παράδειγμα όταν επισκέπτεστε μια σελίδα η οποία περιέχει βίντεο ενσωματωμένα από το YouTube ή συνδέσμους προς το YouTube. Τα βίντεο ή οι σύνδεσμοι αυτοί (και κάθε άλλο περιεχόμενο από τρίτους παρόχους) ενδέχεται να περιέχουν cookies τρίτων. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται να ανατρέξετε στις πολιτικές των σχετικών ιστοσελίδων τρίτων για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε δείτε περισσότερα εδώ.

• Πώς απορρίπτω και διαγράφω cookies;

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή στοιχείων τα οποία σας ταυτοποιούν προσωπικά. Ωστόσο, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε ή να μπλοκάρετε τα cookies που εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα του fengshui.gr ή από ιστοσελίδες τρίτων παρόχων,τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης – δείτε τη λειτουργία «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτομάτως τα cookies, οπότε εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούνται cookies μπορεί να χρειαστεί να τα διαγράψετε ή να τα μπλοκάρετε.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org για το πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να απορρίψετε cookies, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies γενικότερα. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε προγράμματα περιήγησης κινητών τηλεφώνων και για το πώς μπορείτε να απορρίψετε ή να διαγράψετε τα cookies αυτά, παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής σας.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, θα μπορείτε μεν να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας, αλλά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Ενδέχεται κατά καιρούς να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής. Σε περίπτωση που υπάρξουν ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα αναρτούμε τις σχετικές τροποποιήσεις στην παρούσα σελίδα και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα πολιτική προστασίας τακτικά.

Open chat
1
Γειά σου και καλωσήρθες στο fengshui.gr. Πως μπορώ να βοηθήσω;