Κατηγορία

Μικρά Μυστικά

Κατηγορία

Η μετάβαση του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον στο αστικό, έφερε μαζί του και ένα κομμάτι της φύσης, είτε αυτό αναφέρεται στο αγροτικό κομμάτι είτε στο ζωικό. Η προσπάθεια της καλλιέργειας δηλαδή της επιβολής πάνω στην γη και η εξημέρωση – φυλάκιση άλλων όντων δημιούργησε ένα περιβάλλον που η φύση δεν είχε ξανά βιώσει. Ο σκύλος και η γάτα εδώ και χιλιάδες χρόνια έχουν καταφέρει…