Κατηγορία

Μικρά Μυστικά

Κατηγορία

Το νερό είναι το μεγαλύτερο θαύμα της φύσης και ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που την περιβάλλουν. Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν επακριβώς την λειτουργία του νερού, μιας και είναι το μοναδικό υγρό που σε χαμηλές θερμοκρασίες αντί να συστέλλεται, αντιθέτως διαστέλλεται. Είναι το μόνο υγρό που υπάρχει ταυτόχρονα και στις τρεις μορφές στην φύση: υγρή, στέρεη και αέρια. Επίσης έχει…