Κατηγορία

Εκπαιδευτικά

Κατηγορία

Στην εφαρμογή της τεχνικής του φενγκ σούι, Ιπτάμενα Άστρα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ροή του τσι, σε ετήσια βάση αλλά και στα μόνιμα άστρα που βρίσκουμε ύστερα από μια μελέτη φενγκ σούι.  Θα πρέπει όμως να τονίσω και την μεγάλη σημασία που έχουν τα μηνιαία άστρα, στην ροή του τσι, γιατί ορισμένοι συνδυασμοί των πέντε στοιχείων μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Για αυτό τον…