Κατηγορία

Αρχιτεκτονική

Κατηγορία

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί εξαρχής είναι ότι την πιο σημαντική ενέργεια τσι, την παίρνουμε από ένα χώρο που περνάμε τον περισσότερό μας χρόνο. Και αυτό συνήθως είναι η μόνιμη κατοικία μας. Το σπίτι που θεωρούμε ως βάση μας, ως έδρα μας. Είναι λογικό αν το σκεφτεί κάποιος, γιατί λειτουργούμε σαν ένα ηλιακό πάνελ, που παίρνουμε ενέργεια από το πιο κοντινό μας χώρο. Πως…