Από ηλικία 18 ετών εξασκείται στις παραδοσιακές κινέζικες πολεμικές τέχνες, εντρυφεί στην κινέζικη κουλτούρα της έρευνας πάνω στο Qi – Τσι, μέσα από θεραπευτικές ασκήσεις και εφαρμογές μέσω του Φενγκ Σούι, αναλύει αέναα τα φαινόμενα και την διασύνδεση τους και βρίσκει λύσεις εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος

Μερικές ενασχολήσεις πάνω στο πεδίο της έρευνας του Τσι είναι:

  1. Δάσκαλος Κουνγκ Φου αναγνωρισμένος από την ακαδημία Changchun Jingkai Wushu Research Institute
  2. Χρονιαία εξάσκηση στο θεραπευτικό Qigong
  3. Εκπαιδευτής στο Roou Chuan
  4. Ανώτερος Πιστοποιημένος Σύμβουλος Φενγκ Σούι από το Feng Shui Research Institute Greece και το Feng Shui Research Institute Canada
  5. Αρκετές γνώσεις πάνω στην λειτουργία του Τσι μέσα από θεραπευτικές μεθόδους Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,

Η εικοσαετής ενασχόληση με το Φενγκ Σούι και η εφαρμογή μελετών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους έχουν την σφραγίδα μιας επιτυχημένης πορείας.